مدیریت استراتژی دارایی‌ها

مدیریت استراتژی دارایی‌ها (ASM)

مدیریت استراتژی دارایی (ASM) بهترین روش برای مدیریت استراتژی دارایی های شما در سطح سازمان است. این فرآیندی است که توسط افراد ، فناوری و داده ها امکان پذیر است تا دارایی های فیزیکی و کارخانجات و سایت‌های صنعتی مستقل را به یک سیستم مرکزی متصل کند و به شما امکان می دهد استراتژی های دارایی‌تان را بطور مؤثر توسعه ، پیاده سازی ، حفظ و بهینه کنید.
اجرای یک برنامه ASM تضمین می کند که استراتژی های بهینه همیشه مؤثر، سریع و کارآمد برای همه دارایی ها مستقر می شوند. این کار باعث بهبود عملکرد از طریق افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خرابی‌های ، حوادث و ریسک و در نتیجه هزینه کمتری در عملیات تولید و نت می شود و به شما در دستیابی به اهداف عملکرد کاری کمک می کند.

پورتفولیو:
بهینه سازی تخصیص بودجه برای نمونه کارها جهت به حداکثر رساندن ارزش با توجه به محدودیت های مالی و منابع.

برنامه های تاکتیکی:
تعیین برنامه های نگهداشت که در آینده اجرا خواهد شد. از جمله اینکه چه کارهایی باید انجام شود، زمان انجام آنها ، نحوه انجام آنها ، چه کسی آنها را انجام می دهد و مواد و منابع مورد نیاز.

تصمیمات کلان:
تصمیمات اتخاذ شده در سطح دارایی مانند زمان اصلی جایگزینی دارایی‌ها یا تجهیزات ، زمان توقفات اصلی یا برنامه توقفات سیستم مانند اورهال و بازگردانی.

مدیریت کار = مدیریت کردن اجرای کار
مدیریت استراتژی = مدیریت کردن استراتژی‌های اجرایی

ASM و مدیریت عملکرد دارایی (APM: Asset Performance Management):
APM سلامت و وضعیت دارایی را با نظارت بر شرایط فعلی یا داده های عملکرد فعلی و سپس صدور هشدار در صورت نیاز به مداخله حفظ می کند.
به دلیل پیشرفت‌های اخیر فناوری و متعاقباً کاهش هزینه برای اجرای آن، APM در بازار رو به رشد بوده است. با مقرون به صرفه تر شدن این ابزارها ، استفاده از APM برای سازمانها آسان شده است. اما توجه به این نکته مهم است که این ابزارهای نظارتی قادر به مدیریت استراتژی نیستند.
ASM ، APM و مدیریت کار در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا اطمینان حاصل کنند که استراتژی های معمول نگهداشت و کل استراتژی های دارایی فیزیکی به صورت کلاس جهانی و مطابق با الزامات عملکرد تجاری هستند.

مدیریت عملکرد دارایی = نظارت بر سلامتی و شرایط دارایی و هشدارها در هنگام انجام اقدامات لازم.

مدیریت استراتژی دارایی = استراتژی‌ها جهت حفظ سلامت دارایی‌ها را مدیریت می کند.

جهت دانلود سند کامل راهنمای مدیریت استراتژی دارایی (Asset Strategy Management) روی لینک زیر کلیک نمایید:

Asset Strategy Management

فهرست