1. آیریم
  2. دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

کارگاه دکتر سعید رمضانی در سیزدهمین کنفرانس مدیران فنی نت ایران؛ : کاربرد پیش‌بینی و مدیریت سلامت و تحلیل چرخه‌عمر اقتصادی تجهیزات، در تعیین عمر مفید باقیمانده

کارگاه دکتر سعید رمضانی در سیزدهمین کنفرانس مدیران فنی نت ایران عنوان : کاربرد پیشبینی و مدیریت سلامت و تحلیل چرخه عمر اقتصادی تجهیزات، در تعیین عمر مفید باقیمانده  …
ادامه مطلب

نوآوری مدیریتی در تعالی نگهداری دارایی ها: سخنرانی دکتر سعید رمضانی در سومین همایش جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات

نوآوری مدیریتی در تعالی نگهداری دارایی ها نوآوری را می توان در یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوطه، به منظور ایجاد یا معرفی…
ادامه مطلب
فهرست