مشاوره در زمینه مدیریت عملکرد و شاخص های نگهداری و تعمیرات

 

شاخص هاي اندازه‌گیري عملکرد در نگهداري و تعمیرات به سه گروه کلی بشرح زیر تقسیم می‌گردد :

الف – شاخص‌هاي کلیدي مدیریت (Indicators Management Key) :

این دسته از شاخص‌ها بیانگر میزان اثربخشی سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات بوده و و میزان تاثیر آن را بر اهداف کلان شرکت نشان می دهند.

شاخص‌هاي کلیدي مدیریت به یک تجهیز خاص اشاره ندارند و معمولا اثربخشی سیستم مدیریت نت را در سطح شرکت (سطح ۲ الی ۴ در هرم سلسله مراتبی تجهیزات که در ایزو ۱۴۲۲۴ به آن اشاره شده است ) مورد اندازه‌گیري قرار می‌دهند.

مخاطب اصلی این دسته از شاخص‌ها ، سطوح مدیریت ارشد و مدیران میانی ( مرتبط با موضوع ) در شرکت می‌باشد. مهمترین شاخص‌هاي KMI شاخص‌هاي هزینه اي همچون شاخص هزینه نت در هر واحد محصول و هزینه نت نسبت به هزینه فرآوري محصول می‌باشد

ب – شاخص‌هاي کلیدي عملکرد (Indicators Performance Key):

شاخص‌هاي کلیدي عملکرد (KPI) همانند شاخص‌هاي کلیدي مدیریت (KMI) به ارزیابی نتابج حاصل از سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات می‌پردازند با این تفاوت که در این بخش، تمرکز بر تجهیزات بوده و نتایج حاصل از اجراي الزامات سیستم مدیریت نت بر وضعیت عملکرد تجهیزات مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. (سطح ۷ و ۹ در هرم سلسله مراتبی تجهیزات  )

مخاطب این دسته از شاخص‌ها، در سطح مدیران، معاونت‌ها، روسا و سرپرستان مرتبط با نگهداشت و بهره برداري تعریف می‌گردد. شاخص‌هایی همچون قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیرپذیري و … در این گروه قرار می‌گیرد.

پ – شاخص‌هاي کلیدي فعالیت (Indicators Activity Key):

بخش سوم از شاخص‌هاي نگهداري و تعمیرات به شاخص‌هاي کلیدي فعالیت اشاره دارد. این دسته از شاخص-ها به ارزیابی و اندازه‌گیري وضعیت پاسخگویی و اجراي درخواست‌هاي تعمیراتی و همچنین وضعیت برنامه-ریزي و اجراي بموقع برنامه‌هاي نگهداشت تجهیزات و کیفیت سرویس‌دهی واحدهاي پشتیبانی همچون انبار اختصاص دارد.

از شاخص‌هاي کلیدي فعالیت (KAI) با عنوان شاخص‌هاي وظیفه اي (Functional Indicators) نیز نامبرده می‌شود چون به ارزیابی وضعیت اجراي وظایف محوله شده به گروه‌هاي مختلف می‌پردازد.

مخاطب اصلی این دسته از شاخص‌ها، روسا و سرپرستان مرتبط با نگهداشت و بهره‌برداري می‌باشد تا براساس آن نسبت به بهبود وضعیت اقدام نمایند. شاخص‌هایی همچون درصد اجراي بموقع PM، درصد تحقق زمانبندي تعمیرات، درصد دوباره‌کاري و … در این گروه قرار می‌گیرد.

تعیین و بازنگری شاخص­های کلیدی نگهداری و تعمیرات و روش محاسبه، تعیین روش جمع آوری اطلاعات، بازه­ی مناسب اندازه‌­گیری و نحوه­ی تحلیل با استفاده از سیستم کامپیوتری از مواردی است که در این بخش توسط مشاور انجام می‌­شود.

مشاور شاخص­‌های مورد نیاز و مناسب را با توجه به فرآیندها و شرایط سازمان، اهداف مورد نظر و همچنین استانداردها و تجارب موفق جهانی تعیین نموده و شناسنامه­ آن شامل روش جمع­‌آوری اطلاعات، نحوه محاسبه، مقدار هدف، حد پذیرش، مسئول، اقدامات اصلاحی و … را تدوین خواهد نمود. در گام بعد برخی از این شاخص‌­ها برای تجهیزات محاسبه خواهد شد.

  • خروجی‌ها
  • تعیین شاخص­‌های موردنیاز
  • تدوین روش محاسبه و شناسنامه شاخص ها
  • محاسبه شاخص‌­ها برای چند مورد از تجهیزات به عنوان نمونه

جهت اخذ مشاوره در زمینه مدیریت عملکرد و شاخص های نگهداری و تعمیرات، با شماره زیر تماس حاصل فرموده و یا از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا کارشناسان مرکز آیریم با شما تماس بگیرند.

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۰۲۴۰۶
آدرس پست الکترونیک (ایمیل):  info@i-ream.com

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
نام شرکت *
Fill out this field
سمت سازمانی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
ایمیل *
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
توضیحات تکمیلی
Fill out this field
Select an option
فهرست