1. آیریم
  2. دانلود ها

پادکست های آموزشی نگهداشت

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی تربیت تحلیل‌گر حرفه‌ای کسب و کار

دوره آموزشی بهینه‌سازی و مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی مدیریت پروژه (اورهال) بر اساس استاندارد PMBOK

دوره آموزشی همراستا سازی (هم‌محوری) تجهیزات

دوره آموزشی اصول کاربردی بالانس تجهیزات دوار

دوره آموزشی آشنایی با آنالیز ارتعاشات

دوره آموزشی تحلیل و مدیریت زنجیره تأمین مواد و کالا در سیستم انبار و سفارشات

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات خودگردان

دوره آموزشی برون سپاری نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی آشنایی با محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان (مهندسی پایایی) در تجهیزات

دوره آموزشی آشنایی با نظام آراستگی (۵S ) و کاربردهای آن در نگهداشت

دوره آموزشی آشنایی با روش جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات بر اساس استاندارد ISO14224

دوره آموزشی اولویت بندی تجهیزات و دستورکارهای نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی روش های بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI)

دوره آموزشی مدیریت تغییر فرهنگی در راستای مدیریت دارایی‌ها و مهندسی نگهداشت

دوره آموزشی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روش‌های تحلیل آن

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دارایی‌های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان

دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای تحلیل و ریشه یابی علل خرابی‌ها (RCFA)

دوره آموزشی آشنایی با نت پیشگیرانه و پیش‌بینانه (PM/PDM) و مهندسی پایایی

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) و آشنایی با آنالیز روغن (OA)

دوره آموزشی ممیزی و ارزیابی وضعیت استقرار مدیریت دارایی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی

دوره آموزشی مدیریت سلامت فیزیکی تجهیزات ثابت بر اساس دستورالعمل های شورون و استانداردهای آمریکا

دوره آموزشی مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی آشنایی با روش هزینه یابی چرخه عمر (LCC)

دوره آموزشی بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO)

دوره آموزشی برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منابع و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی مدیریت قطعات یدکی و انبارداری : بهینه‌سازی و محاسبات اقتصادی آن (MRO)

دوره آموزشی مدیریت پروژه اورهال، توقفات و بازگردانی

فهرست