نرم‌افزار کنترل موجودی انبار و مدیریت زنجیره تأمین کالا و قطعات یدکی

اجرای دسته بندی های مختلف بصورت خودکار و دوره‌ای

 • اجرای خودکار آنالیز ABC و دسته بندی بر اساس ارزش مصرف سالیانه اقلام
 • اجرای خودکار آنالیز XYZ و دسته بندی بر اساس ارزش موجودی انبار
 • دسته بندی خودکار بر اساس نرخ مصرف و تعیین اقلام پرمصرف و کم‌مصرف
 • محاسبه خودکار متوسط مصرف قطعات پرمصرف و کم مصرف، میزان نوسانات آن و شناسایی مصارف غیرموثر
 • دسته بندی خودکار بر اساس درجه تکرارپذیری و تعیین اقلام پرتکرار، کم تکرار و بدون تکرار
 • دسته بندی خودکار بر اساس قیمت روز اقلام و تعیین اقلام با قیمت ارزان، متوسط و گران
 • محاسبه لیدتایم اقلام بصورت خودکار و دسته بندی اقلام بر اساس لیدتایم
 • محاسبه خودکار متوسط زمان تدارک، میزان نوسانات آن و شناسایی زمان‌های تدارک غیرموثر
 • دسته بندی براساس درجه بحرانیت/اهمیت قطعات
 • امکان دسته بندی قطعات یدکی بر اساس معیارهای مختلف و دسته‌بندی خودکار بر اساس روش MUSIC-3D
 • محاسبه هزینه هربار سفارش دهی کالا
 • تخمین خودکار نرخ هزینه نگهداری هریک از قطعات در انبار
 • تخصیص سطح سرویس بهینه بر اساس درجه بحرانیت قطعات

محاسبه زمان و مقدار سفارش بهینه براساس روش‌های مختلف

 • محاسبه خودکار ذخیره احتیاطی بهینه (Safety Stock – SS)
 • محاسبه خودکار نقطه سفارش بهینه
 • محاسبه خودکار مقدار سفارش بهینه با توجه به وضعیت تورمی و محدودیت های واقعی شرکت‌ها
 • محاسبه خودکار سطح بهینه موجودی اقلام کم مصرف
 • محاسبه خودکار ماکزیمم سطح موجودی در سفارشات دوره ای
 • محاسبه خودکار مقدار سفارش و فاصله زمانی بهینه ارسال کالا در قراردادهای بلند مدت (روش برنامه‌ای)
 • تعیین اقلامی که نیازمند نگهداری در انبار نیستند
 • امکان محاسبه شاخص‌ها و ارائه داشبورد مدیریتی آنلاین و آفلاین

جهت اخذ مشاوره، بررسی دمو و خرید نرم افزار از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در سایت اقدام نمایید.

فهرست