1. آیریم
  2. کتاب
  3. “مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت”

“مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت”

  1. آیریم
  2. کتاب
  3. “مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت”

“مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت”

30,000 تومان

مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت“، اثر توشیو ناکاگاوا، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران.

این کتاب پس از چاپ مجدد، بزودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت و از طریق همین صفحه قابل خریداری خواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد

جهت دانلود فصول رایگان لطفا وارد حساب کاربری شوید

دسته بندی: کتاب
توضیحات تکمیلی
کتاب مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت

در دهه های اخیر، تئوری قابلیت اطمینان، نوآوری های قابل توجهی در سیاست‌های نگهداری و تعمیرات(نگهداشت) ایجاد کرده است. نگهداری و تعمیرات سیستم ها و دارایی ها، یکی از دغدغه های اصلی مدیران و کارشناسان صنایعی است که در آنها، تولید کالای با کیفیت، طراحی با قابلیت اطمینان بالا و بهره برداری از تجهیزات با کمترین هزینه و بیشترین ایمنی، مدنظر می باشد. کتاب پیش رو مرجعی علمی-کاربردی در حوزه نگهداشت(نگهداری و تعمیرات) است که مدل های تعویض، نگهداشت پیشگیرانه و بازرسی را پوشش می دهد. این کتاب علاوه بر معرفی سیاست های نگهداشت(نت)، خواننده را با مباحث نوین قابلیت اطمینان آشنا کرده و سمت و سوی تحقیقات آتی را معین می کند. خواننده، کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در نگهداشت و چگونگی پیاده سازی آن را در عمل، فراخواهد گرفت. کتاب پورفسور ناکاگاوا، یکی از مراجع اصلی در دنیا، برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران حوزه قابلیت اطمینان، کیفیت، مدیریت نگهداشت و مهندسین طراح است. همچنین راهنمایی مفید برای مدیران و کارشناسانی می باشد که درگیر عملیات نگهداشت هستند. این نوشتار، سعی دارد، پلی میان تئوری و کاربرد مباحث مرتبط با قابلیت اطمینان و مهندسی نگهداشت در راستای نیاز صنعت و دانشگاه، برقرار سازد.

بخش عمده ای از متن کتاب پیش رو توسط رهبر جهانی مهندسی نگهداشت و قابلیت اطمینان آقای ناکاگاوا که از مهندسین برجسته تویوتای ژاپن است به رشته تحریر درآمده است. در این کتاب سیاست های نگهداشت (نگهداری و تعمیرات) برای مدل های قابلیت اطمینان سیستم خلاصه شده است. این کتاب در نه فصل تدوین شده است. از آنجایی آشنایی با مفاهیم پایه قابلیت اطمینان پیش نیاز اغلب مدل های معرفی شده در کتاب می باشد، مترجمین کتاب فصلی را تحت عنوان مبانی آمار و احتمال را به ابتدای کتاب افزوده اند. در این فصل احتمالات شرطی، پارامترهای فرآیندهای خرابی و تعمیر و روابط بین این پارامترها معرفی شده و مدل نرخ خرابی و تعمیر در ساده ترین شکل آن تبیین شده است. بگونه ای که مخاطب برای پذیرش و فهم مطالب کتاب آماده گردد. در فصل دوم سیاست نگهداری و تعمیرات اصلاحی که اساسی ترین سیاست برای واحدهای خراب شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مشخصه¬های سیستم¬های پایا مانند میانگین زمان تا خرابی سیستم، دسترس¬پذیری و تعداد خرابی¬های مورد انتظار مورد توجه قرار می¬گیرند. این کمیت ها برای سیستم های تک واحدی، سیستم های در انتظار و سایر سیستم های اضافی دیگر بررسی شده است. در فصل سوم سیاست تعویض بر پایه عمر که به عنوان قابل قبول ترین سیاست در تعویض یک قطعه است معرفی می شود. تعویض یک واحد با حالت خرابی ناگهانی که در آن خرابیِ واحد خطرناک بوده و ممکن است منجر به تحمیل هزینه¬های سنگین شود، در نظر گرفته می شود. همچنین سیاست¬های تعویض بر پایه عمر تعمیم داده شده و زمان های بهینه تعویض که در آن هزینه های نگهداری و تعمیرات در حداقل مقدار ممکن می باشند تعیین شده است. در فصل چهارم سیاست های نگهداشتی که قابل پیاده سازی در سیستم¬های پیچیده مانند کامپیوترها و هواپیماها می باشند مورد بحث قرار گرفته اند. این سیاست تحت عنوان تعویض های برنامه ریزی شده یا نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دوره ای شناخته می‌شود. تعاریف تئوریک حداقل تعمیر، قضایای کاربردی در تحلیل این سیاست، نرخ هزینه های مورد انتظار، زمان های بهینه تعویض و سایر مدل های بسط یافته از جمله موارد مهمی هستند که در این فصل بدان پرداخته می شود. در فصل پنچم سیاست تعویض دسته ای مورد بحث قرار گرفته است. این سیاست برای سیستم هایی همچون اجزای الکتریکی و سیستم های پیچیده الکترونیکی که شامل دسته یا مجموعه ای از واحد ها باشد و عمر آن ها قابل مشاهده نبوده و تنها خرابی آن ها معلوم باشد، مناسب است. مدل ترکیبی تعویض دسته ای و عدم تعویض در زمان خرابی و مسائل بهینه سازی مرتبط با آن از جمله مواردی است که در خصوص آن بحث شده است. همچنین مدل های ترکیبی تعویض بر حسب عمر، تعویض دوره ای و تعویض دسته ای نیز معرفی شده اند. در فصل ششم نگهداشت پیشگیرانه مورد واکاوری قرار می گیرد. این سیاست به منظور کاهش زمان از کار افتادگی سیستم¬هایی از قبیل کامپیوترها، کارخانه¬ها و رادار و یا کاهش تعداد خرابی¬های این سیستم ها معرفی و تشریح می شود. نگهداشت پیشگیرانه برای سیستم¬های تک واحدی در نظر گرفته شده و کمیت¬های پایایی مانند توابع نوسازی و احتمالات گذار معین و در نتیجه نرخ درآمد مورد انتظار و پایایی فاصله¬ای محاسبه شده است. همچنین برای یک سیستم در انتظار دو واحدی سیاست¬های بهینه نگهداشت پیشگیرانه به صورت تحلیلی بدست آمده است. در فصل هفتم فرضیه اساسی بهبود کامل سیستم پس از اقدامات نگهداشت مورد تردید قرار می گیرد و مفهوم نگهداشت ناکامل معرفی می‌شود. بدین معنا که سیستم ها پس از نگهداشت پیشگیرانه ممکن است بازنو شوند، اما گاهی اوقات بدون تغییر باقی می‌مانند. این فصل نتایج مدل های نگهداشت ناکامل را که در بسیاری از سیستم ها قابل پیاده سازی است و برای مطالعات آتی در این زمینه مفید است، خلاصه می کند. چندین مدل نگهداشت پیشگیرانه حداقلی به همراه مدل های تعدیل شده دیگر از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل هشتم سیاست های بازرسی یک واحد مورد بحث قرار گرفته شده است. زمان¬بندی بهینه بازرسی¬ها که دو هزینه مورد انتظار تا کشف خرابی و در هر واحد از زمان را حداقل می کند را خلاصه کرده است. مدل بازرسی با تعداد بازدیدهای متناهی، سیاست های بازرسی تقریبی، سیاست های بهینه برای یک واحد در انتظار و سیستم انبارش مورد مداقه قرار گرفته شده است همچنین نتایج مدل استاندارد برای سیاست¬های بازرسی واحدهایی که باید در یک بازه متناهی کار کنند بازنویسی شده است. در فصل نهم کتاب موضوعات جالب¬تری نسبت به تحقیقات تئوریک ارائه می¬دهد. مدل¬های نگهداری و تعمیرات اصلاح و بسط داده شده را بگونه ای پیشنهاد می دهد تا منعکس¬کننده شرایط دنیای واقعی باشد. این مدل ها شامل مدل¬های بر پایه عمر، دوره¬ای و انواع بازرسی بوده و مسائل بهینه سازی مرتبط با آن ها را مورد بحث قرار می دهد. در انتهای هر فصل از کتاب مجموعه ای از تمارین تالیفی با الگوگیری از مثال های کتاب بگونه ای گنجانده شده است که محتوای کتاب را به قالب یک کتاب آکادمیک و درسی نزدیک تر کند مضافاً اینکه ارائه تمارین کاربردی به فهم موضوعات بیان شده در فصول کمک کرده و نیازهای مدرسان و دانشجویان را به شکل مطلوب تری پاسخ خواهد داد.

مشخصات محصول
30,000 تومان
نویسنده: توشیو ناکاگاوا
مترجم: دکتر رسول نورالسناء, سعید رمضانی, محمد بهارشاهی
عنوان اصلی: Maintenance Theory of reliability
تگ های محصول: تئوری قابلیت اطمینان, مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت
نظرات کاربران (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای ““مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات پیشنهادی

فهرست