1. آیریم
  2. مقالات منتشر شده از آیریم در مجلات و کنفرانس‌های معتبر علمی

مقالات منتشر شده از آیریم در مجلات و کنفرانس‌های معتبر علمی

مطالب علمی آیریم

نمودار فراوانی مدت زمان انجام دستورکار های نگهداری و تعمیرات

بدهی نگهداری و تعمیرات،هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را تعیین می‌کند

نت پیشگیرانه

مصاحبه مجله International innovation با پروفسور جاردین رئیس مرکز بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان دانشگاه تورنتو (C-MORE)

تعیین وضعیت زوال تجهیزات دوار و تعیین عمر مفید باقیمانده

معرفی روش بتای سه‌گانه (Tripod Beta):

جهت دانلود مستقیم مقالات، وارد حساب کاربری خود شده یا حساب کاربری بسازید. پس از ورود با حساب کاربری، لینک دانلود مستقیم مقالات نمایان می‌شود.

عنوانمجله/کنفرانسسال چاپلینک دانلود
مدیریت نگهداری وتعمیرات براساس اینترنت اشیادربسترداده های بزرگ ،مطالعه موردی :صنعت انرژی
دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات۱۳۹۷
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
رتبه بندی تامین کنندگان قطعات یدکی MRO ، با روش فرآیند AHP مطالعه موردی: یک شرکت معدنی
دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات۱۳۹۷
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
توسعه روش تجزیه و تحلیل احتمالی ریسک با استفاده از شبکه ی بیزی. (مطالعه موردی: سیستم مخابراتی )
دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات۱۳۹۷
توسعه رویکردهای هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب، با ارائه
مطالعات موردی از کاربردهای این الگوریتم ها

جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
مدیریت پیشگیری و سلامت با استفاده از داده کاوی ، مطالعه موردی تشخیص و پیش‌بینی هوشمند عیوب مخزن
دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1388
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارزیابی اقتصادی زمان جایگزینی اتوبوس ها با در نظرگرفتن هزینه چرخه عمر
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران1390
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
Condition monitoring and prediction of erosion and destruction of trucks using clustering techniques
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع۱۳۹۶
Designing a multi-objective integrated model for forward/reverse logistics of spare parts under uncertainty and solved with Meta-heuristic algorithms (case study: Diesel Generator)
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع۱۳۹۶
Intelligent Fault Diagnosis in Condition—Based Maintenance,Using CART—CBR Model in Oil Analysis
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع۱۳۹۶
ارائه یک روش محاسبه نقطه سفارش مجدد جهت قطعات یدکی کم مصرف براساس آنالیز هزینه
International Conference on the Latest Findings & Experiences in Maintenance Management Excellence۱۳۹۶
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه الگوریتم کاربردی برنامه ریزی و زمان_بندی فعالیت نگهداری و تعمیرات
International Conference on the Latest Findings & Experiences in Maintenance Management Excellence۱۳۹۶
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
System reliability improvement and oil maintenance
International Conference on the Latest Findings & Experiences in Maintenance Management Excellence۱۳۹۶
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمانپژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی1398
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
برنامه ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به صورت چند هدفهپژوهش در نگهداشت مهندسی دفاعی1398
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها
با استفاده از نتایج آنالیز روغن
چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1386
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
Application of Data Mining in Condition Based Maintenance System,
A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning
دومین کنفرانس ملی
داده کاوی ایران
1387
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
كاربرد داده كاوی در تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب
دومین کنفرانس ملی داده کاوی ایران1387
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
مروری بر روشهای استفاده شده در ادبیات مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین کننده
1394
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه ی مدلی به منظور تعیین دستمزد در حالت برونسپاری فعالیتهای نگهداری و
تعمیرات
دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات1397
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
توسعه روش تجزیه و تحلیل احتمالی ریسک با استفاده از شبکه ی بیزی
دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات1397
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تعيين عمر مفيد خدمتي و عمراستاندارد تجهيزات و کالاهاي سرمايه اي سازماني
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تعیین عمر مفید باقیمانده‌ی تجهیزات دفاعی، مبتنی بر تلفیق مراحل
زوال با استفاده از رویکرد پیشبینانه PHM
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه الگویی به منظور تدوین برنامه نگهداشت ساختمان با استفاده از رویکرد نگهداشت مبتنی بر
(RCM)قابلیت اطمینان
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
بررسی اهمیت و آثار RCM در حفظ و ارتقا سطوح قابلیت اطمینان،دسترس پذیری،نگهداشت پذیری و ایمنی تجهیزات
ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
طراحی مدلی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات
ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
Development of an Intelligent Diagnosis System for Condition Based Maintenance
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
نگاهی به رویکردهای هوشمند در نگهداری و تعمیرات،
مطالعه موردی ارزیابی آمادگی تجهیزات با استفاده از سیستم خبره فازی
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
کاربرد آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی Wavelet در تشخیص و پیشبینی هوشمند عیوب مکانیکی ، مطالعه موردی تعیین عمر باقی مانده یاتاقان چیلر
ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارزیابی آمادگی تجهیزات با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی
سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد تجهیزات و ارائه راهکارهای بهبود
دومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
A Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using
Oil Analysis Results
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات، با استفاده
از شبکه عصبی
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
مدل تصميم‌گيري هوشمند براي انتخاب نرم
افزار مناسب فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات
سومين كنفرانس نگهداري و تعميرات ایران1384
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
An Intelligent Model for Search Method: a Neuro-Fuzzy
Approach
اولين همایش بين المللي روشهاي تحقيق در علوم ، فنون و مهندسي
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
رویکرد METRIC ، مدلی برای مدیریت قطعات یدکی دفاعی در مدیریت
دارایی ها
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
(MQM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداري و تعمیرات
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
رتبه بندي تامین کنندگان قطعات یدکی MRO ، در سیستم نگهداشت صنایع دفاعی
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
Multi-Agent Supply Chain Management: Design Issues for a
Generic Architecture
سومين كنفرانس بين المللي لجستيک و زنجيره تامين
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
مدلی جهت تصمیم گیری های چند معیاره با هدف اولویت بندی استراتژی های
نت(مطاله ی موردی:پالایشگاه نفت کرمانشاه)
1397
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
طراحی مدلی ترکیبی برای ارزیابی وپیش‌بینی آمادگی تجهیزات
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
TPM بررسی نقش نت خوداتکا در آمادگی تجهیزات نظامی با رویکرد
ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1389
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
نت خوداتکا رویکردی نوین در آمادگی تجهیزات و استمرار آن برای رزمنده
ایرانی در جنگ نامتقارن
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
،(PHM) رویکردی هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب و مدیریت سلامت ، مطالعه موردی تشخیص عیوب مخزن با استفاده از شبکه عصبی موجک
پنجمین كنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1387
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین- فصلنامه علمی ترویجی، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیكی1388
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
کاربرد داده کاوی در تحلیل استراتژیهای نگهداری و تعمیرات
اولین کنفرانس داده کاوی ایران1386
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل
مدیریت سلامت تجهیزات و پیش‌بینی عیوب (PHM) ،
مطالعه موردی سامانه‌ی راداری
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید

برنامه نگهداري موتورها و ديزل ژنراتورها بر اساس روشهاي پايش وضعيت
چهارمین كنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران1386
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
فهرست